12 iulie 2024
CronicăPoliticăRomâni în Canare

Venitul Minim Vital, întrebările cetățenilor!

Am selectat o serie de întrebări pe care românii din Insulele Canare și le pun atunci când vine vorba despre Venitul Minim Vital și am încercat să dam răspunsuri cât mai profesionale

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români care au probleme economice create de pandemia coronavirus am reușit să selectăm o serie de întrebări, cele mai frecvente sosite la redacția noastră, încercând să dăm răspunsurile cele mai bune, consultând specialiști în domeniu.

Întrebările cele mai frecvente:

1. Când trebuie solicitat venitul minim vital?
2. Trebuie să merg la un birou pentru a solicita venitul minim vital?
3. Cum pot aplica online?
4. Cât de curând va fi soluționată cererea mea pentru un venit minim vital?
5. Ce se întâmplă dacă am uitat să trimit, împreună cu cererea, un document necesar?
6. Daca am neclarități, cum mă pot informa?
7. Ce este o unitate de conviețuire?
8. Ce cerințe trebuie să îndeplinesc pentru a beneficia de venitul minim vital?
9. Eu trăiesc singur și nu depinde nimeni de mine. Pot beneficia de această prestație?
10. Ce membru al unității de conviețuire trebuie să solicite prestația?
11. Toți membrii unității de conviețuire trebuie să aibă reședința legală în Spania?
12. Îmi pierd statutul de rezident în Spania în cazul în care călătoresc în străinătate?
13. Cum se plătește prestația?
14. Ce obligații îmi asum, în calitate de beneficiar al venitului minim vital?
15. Pot primi alocația pentru copil sau pentru minor aflat în custodie și, în același timp, venitul minim vital?
16. Dacă sunt beneficiar al venitului minim vital, trebuie să plătesc contribuția pentru medicamente?
17. Ce surse de venit sunt luate în considerare pentru a se recunoaște prestația?

Răspunsurile!
1. Când trebuie solicitat venitul minim vital?

Depunerea candidaturilor începe luni, 15 iunie 2020.
Pentru a le acorda timpul necesar persoanelor interesate pentru a dispune de informațiile și documentația necesare și pentru a evita pierderea drepturilor, cererile depuse între 15 iunie și 15 septembrie au efecte economice începând cu data de 1 iunie 2020, dacă sunt aprobate și cu condiția ca cerințele să fie îndeplinite până la data respectivă. Dacă nu sunt îndeplinite până la această dată, efectele economice se stabilesc în prima zi a lunii următoare celei în care sunt îndeplinite cerințele.
Rețineți că, din cauza situației sanitare actuale, Centrele de Asistență și Informare ale Securității Sociale (CAISS) rămân închise publicului, prin urmare, vă recomandăm utilizarea serviciilor electronice de pe site-ul Securității Sociale pentru a vă depune cererile.

2. Trebuie să merg la un birou pentru a solicita venitul minim vital?

Nu este nevoie să mergeți la un birou al Securității Sociale (CAISS) pentru a solicita venitul minim vital.
Centrele de Asistență și Informare ale Securității Sociale (CAISS) sunt închise momentan. Pe măsură ce situația sanitară o va permite, Centrele de Asistență se vor redeschide treptat, reluându-și serviciile cu publicul, cu un control strict al capacității. Acest lucru va face uneori imposibilă obținerea unei programări.
Din această cauză, se recomandă utilizarea serviciilor electronice ale Institutului Național al Securității Sociale (INSS); astfel, cetățenii care dețin un telefon mobil, o tabletă sau un computer, își pot depune cererile în siguranță prin intermediul aplicației, în orice zi a săptămânii și la orice oră, fără a necesita un certificat digital sau Cl@ve și fără a se deplasa.

3. Cum pot aplica online?

Pentru a aplica online, începând cu 15 iunie, aveți două posibilități:
Dacă nu aveți un certificat electronic sau o parolă Cl@ve pentru a vă identifica, puteți utiliza Serviciul de Venit Minim Vital fără certificat.
Veți primi un formular pe care va trebui să îl completați cu datele dvs. și cu datele persoanelor care fac parte din unitatea dvs. de conviețuire. Va trebui să atașați o imagine a cărții dumneavoastră de identitate și a documentelor necesare pentru luarea în considerare a dosarului.
Dacă aveți un certificat electronic sau o parolă Cl@ve, vă recomandăm să utilizați Serviciul de Venit Vital Minim Vital cu certificat sau parolă. Veți avea acces la un formular PDF în care să includeți informațiile necesare și, la fel ca în cazul anterior, va trebui să atașați o imagine a cărții dumneavoastră de identitate și documentele necesare pentru luarea în considerare a dosarului. Puteți utiliza acest serviciu prin intermediul unei alte persoane care are un certificat sau o parolă electronică, care va acționa ca reprezentant pentru această procedură.

4. Cât de curând va fi soluționată cererea mea pentru un venit minim vital?

Termenul maxim de soluționare a cererii dumneavoastră este de trei luni de la data depunerii cererii.
Dacă nu ați primit o rezoluție expresă până la expirarea acestui termen, cererea se consideră respinsă prin tăcere administrativă.
În cazul în care se solicită înainte de 15 septembrie, beneficiul este recunoscut cu efect economic de la 1 iunie 2020, dacă îndeplinește toate cerințele până la acea dată. Dacă acestea nu sunt îndeplinite, efectele economice se stabilesc din prima zi a lunii următoare celei în care sunt îndeplinite toate cerințele.

5. Ce se întâmplă dacă am uitat să trimit, împreună cu cererea, un document necesar?

Institutul National al Securității Sociale (INSS) vă vacontacta pentru a vă indica documentația necesară pentru rezolvarea cererii dumneavoastră și vă va da un termen limită pentru a o trimite.
Pentru a accelera procedurile, este foarte important să indicați în cerere, pe lângă adresa obișnuită, și un număr de telefon sau o adresă de e-mail, astfel încât să puteți fi contactat cu ușurință.

6. Daca am neclarități, cum mă pot informa?

– În acest articol găsiți răspunsurile la întrebările cele mai frecvente privind venitul minim vital.
– În plus, articolul publicat ieri de ziarul nostru conține informații utile privind venitul minim vital: Univers Romanesc
Site-ul Securității Sociale dispune de o secțiune specifică, cu informații complete (în limba spaniolă):
– De asemenea, puteți utiliza simulatorul IMV (în limba spaniolă) pentru a verifica dacă, cu informațiile pe care le furnizați, aveți dreptul la prestație și suma care v-ar corespunde, în cazul în care aveți dreptul: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador.
Rețineți că acest simulator vă este pus la dispoziție numai în scop informativ și nu vă poate conferi niciun drept. Pentru a solicita prestația trebuie să vă prezentați cererea prin intermediul serviciilor electronice, cu sau fără certificat digital sau Cl@ve.

7. Ce este o unitate de conviețuire?

Unitatea de conviețuire este formată din toate persoanele care locuiesc la aceeași domiciliu, care sunt legate prin căsătorie sau care au format un cuplu de facto, și rudele acestora până la gradul al doilea prin legături de sânge, afinitate sau adopție, sau alte persoane cu care conviețuiesc în scopul adopției sau al îngrijirii permanente.
Se consideră unitate de coexistență și o persoană victimă a violenței sexuale și de gen, care și-a părăsit locuința obișnuită, însoțită de copiii săi sau minorii avuți în custodie, în scopul adopției sau al îngrijirii permanente și rudele acestora până la gradul aldoileaprin legături de sânge sau afinitate, precum și o persoană care a inițiat proceduri de separare sau divorț, precum și copiii săi sau minorii avuți în custodie și rudele până la gradul al doilea, prin legături de sânge sau afinitate sau adopție.
Nu în ultimul rând, unitățile de conviețuire sunt formate din două sau mai multe persoane cu vârsta cuprinsă între 23 și 65 de ani, care trăiesc la același domiciliu fără a menține nici una dintre relațiile indicate în paragrafele precedente, cu condiția ca acestea să fi trăit în mod independent timp de cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii, cu excepția cazului în care și-au părăsit reședința obișnuită ca victime ale violenței sexuale și de gen, au început procedurile de separare sau de divorț sau alte circumstanțe care urmează să fie stabilite. Aceste unități de conviețuire pot împărți o locuință cu o altă unitate de conviețuire formată din membri ai unei familii sau ai unei relații similare. Atunci când sunt integrați într-o unitate de conviețuire, titularii trebuie să fie adulți, să aibă cel puțin 23 ani sau să fie minori emancipați (atunci când minorul are copii sau alți minori în custodie, în scopul adopției sau al îngrijirii permanente).

8. Ce cerințe trebuie să îndeplinesc pentru a beneficia de venitul minim vital?

Cerințele de bază sunt:
– să figurați cu reședința legală și efectivă în Spania în mod continuu în cursul anului precedent;
– să vă aflați într-o situație de vulnerabilitate economică, care se justifică ținând seama de activele deținute și de nivelul veniturilor;
– să fi solicitat pensiile și prestațiile existente la care aveați dreptul, în condițiile prevăzute de lege; fac excepție salariile sociale, venitul minim pentru integrare sau plățile de asistență socială similare, acordate de comunitățile autonome.
– să fi format unitatea de conviețuire cu minim un an înainte;
– să fiți înregistrați ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în cazul persoanelor adulte sau al minorilor emancipați, care nu lucrează. Pe lângă aceste cerințe generale, trebuie să îndepliniți o serie de condiții referitoare la situația personală și/sau a unității de conviețuire.

9. Eu trăiesc singur și nu depinde nimeni de mine. Pot beneficia de această prestație?

Da, trebuie să aveți între 23 și 65 de ani și să nu fiți căsătoriți (sau să fiți în proces de separare sau divorț) sau să nu faceți parte dintr-un cuplu de facto.
De asemenea, trebuie să fi trăit în mod independent cel puțin în ultimii trei ani anteriori și să fi plătit contribuții la asigurările sociale timp de cel puțin un an pentru a vă putea demonstra independența din punct de vedere financiar. Cerința de a fi trăit în mod independent și de a fi cotizat la asigurarea sociala nu este necesară în cazul în care ați părăsit domiciliul obișnuit pe motive de violență sexuală sau de gen sau ați inițiat proceduri de separare sau divorț.
Nu au dreptul la această prestație persoanele care utilizează în mod permanent o prestație a unui serviciu rezidențial, cu caracter social, sanitar sau socio-medical, finanțată din fonduri publice, cu excepția femeilor victime ale violenței sexuale și de gen sau victime ale traficului de persoane și ale exploatării sexuale. Femeile adulte care sunt victime ale violenței sexuale și de gen sau ale traficului de persoane și ale exploatării sexuale pot fi, de asemenea, eligibile.

10. Ce membru al unității de conviețuire trebuie să solicite prestația?

Orice membru al unității de conviețuire cu capacitate juridică deplină poate depune cererea, dar aceasta trebuie sa conțină semnăturile tuturor membrilor săi.
Trebuie să fie o persoană cu vârsta cuprinsă între 23 și 65 de ani, cu excepția cazului în care unitatea de conviețuire este formată doar din persoane cu vârsta de peste 65 de ani și minori, caz în care aceasta poate fi solicitată de către o persoană cu vârsta peste 65 de ani. În cazul în care are copii sau minori în custodie în scopul adopției sau al îngrijirii permanente, prestația poate fi solicitată de către orice persoană adultă sau minor emancipat. Persoana care solicită beneficiul în numele unei unități de conviețuire își asumă răspunderea ca reprezentant al respectivei unități.

11. Toți membrii unității de conviețuire trebuie să aibă reședința legală în Spania?

Da, indiferent dacă este beneficiar individual sau membru al unei unități de conviețuire, fiecare solicitant trebuie să își dovedească reședința legală și efectivă în Spania, în mod continuu și neîntrerupt, cel puțin pe parcursul anului anterior depunerii cererii, cu excepția:
– minorilor intrați în unitatea de conviețuire prin naștere, adopție, sau îngrijire permanentă;
– femeilor victime ale violenței sexuale și de gen.

12. Îmi pierd statutul de rezident în Spania în cazul în care călătoresc în străinătate?

Reședința obișnuită în Spania este menținută chiar dacă aveți ieșiri în străinătate care, însă, nu trebuie să depășească 90 de zile pe an sau să se facă din cauze de boală justificate.
Plecarea în străinătate a oricărui membru al unității de conviețuire trebuie comunicată în prealabil la Institutul Național al Securității Sociale (INSS), indicând durata șederii.
Încălcarea obligației de a anunța la INSS absențe sau deplasări de peste trei luni în străinătate, se sancționează cu suspendarea plătii, fără a aduce prejudicii suplimentare sau obligația de a rambursa prestațiile primite.

13. Cum se plătește prestația?

Plata se efectuează lunar, prin transfer bancar, în contul titularului.
Venitul minim vital este netransferabil. Nu poate fi oferit ca garanție pentru alte obligații și nici nu poate face obiectul unei cedări totale sau parțiale, al unei compensații sau reduceri, al unei confiscări sau embargou judiciar, cu excepția plăților efectuate de către INSS, în cazul în care ați primit sume mai mari decât cele care vă corespund, conform criteriilor și cerințelor pentru stabilirea acestora.

14. Ce obligații îmi asum, în calitate de beneficiar al venitului minim vital?

Obligațiile asumate de beneficiarii prestației sunt:
a) să furnizeze documente și informații exacte pentru acreditarea cerințelor și menținerea prestației, precum și pentru a asigura recepția notificărilor și a comunicărilor;
b) să raporteze orice schimbare sau situație care ar putea conduce la modificarea, suspendarea sau la încetarea prestației, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acesteia;
c) să ramburseze suma prestațiilor primite în mod nejustificat;
d) să informeze Institutul Național de Securitate Socială înaintea oricărei ieșiri în străinătate, atât a titularului, cât și a membrilor unității de conviețuire, precizând durata preconizată a călătoriei;
e) să prezinte declarații anuale privind impozitul pe venit ca persoană fizică; f) persoanele care nu lucrează și sunt apte de muncă, trebuie să fie înscrise pentru căutarea unui loc de muncă.

15. Pot primi alocația pentru copil sau pentru minor aflat în custodie și, în același timp, venitul minim vital?

Cele două prestații sunt incompatibile.
De la intrarea în vigoare a Decretului-lege regal de stabilire a venitului minim vital, nu se mai pot depune noi cereri pentru alocație a copiilor sau un minorilor aparținând de sistemul de Securitate Socială, aceasta fiind sistată. Cu toate acestea, dacă nu ați reușit să depuneți cererea de alocație în perioada stării de urgență, acesta poate fi prezentă în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a venitului minim vital, cu condiția să indice în mod expres data la care s-a intenționat depunerea sa. Dacă în prezent primiți această indemnizație, INSS vă poate  informa din oficiu în cea de-a doua jumătate a lunii iunie cu privire la conversia acestei indemnizații la venitul minim vital. Aceasta conversie se va produce în cazul în care o Unitate de Gestiune Statală este în posesia datelor dumneavoastră de unitate familială și se va calcula ținând cont ca noua indemnizație sș fie cel puțin egală sau superioară celei precedente. Cu toate acestea, puteti opta să mențineți alocația financiară actuală, informând INSS despre decizia dumneavoastră, de îndată ce primiți comunicarea conversiei prestațiilor prin poștă, la domiciliu.

16. Dacă sunt beneficiar al venitului minim vital, trebuie să plătesc contribuția pentru medicamente?

Nu, beneficiarii venitului minim vital sunt scutiți de contribuția utilizatorilor la prestația farmaceutică ambulatorie.

17. Ce surse de venit sunt luate în considerare pentru a se recunoaște prestația?

Situația vulnerabilității economice se determină ținând cont de media dintre venitul lunar și declarațiile anuale contabile din anul precedent.
În mod excepțional, în cazul în care nu ați beneficiat de prestații de șomaj, și în scopul exclusiv de a contabiliza contribuțiile persoanei în cauză, cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2020, dacă se dovedește situația de vulnerabilitate economică care a putut avea loc pe parcursul anului 2020.
În aceste cazuri, pentru a demonstra, în mod provizoriu, că obligațiile contributive au fost îndeplinite, se ia în considerare partea proporțională a veniturilor unității familiale ca tot unitar, în perioada parcursă din anul 2020, cu condiția ca, în exercițiul financiar anterior, să nu depășească jumătate din limitele activelor nete stabilite în general pentru unitățile de conviețuire menționate mai sus și ale căror venit nu depășește 50 % din limitele stabilite pentru întreaga unitate de conviețuire din exercițiul financiar pe anul 2019. În orice caz, în anul 2021, sumele plătite vor fi regularizate în raport cu datele medii lunare și venitul total anual al beneficiarului, individual, sau al tuturor membrilor unității de conviețuire, pentru exercițiul financiar 2020, ducând, după caz, la rambursarea prestației.

S-a interesat pentru dumneavoastră,
Cecilia Stan Tomescu – Gran Canaria